Bé Stella và Quincy lần đầu trải nghiệm tuyết

Cho dù thời tiết có lạnh như thế nào đi chăng nữa thì hai bé vẫn thích thú chơi đùa dưới tuyết.

Nguồn: Internet.