Clip lòng tốt của người vô gia cư khiến người xem rơi lệ

Một nhóm bạn trẻ người Mỹ đã cùng nhau tổ chức một thử nghiệm nhỏ trên đường phố với nội dung đầy tính nhân văn. Chỉ với một phép thử nhỏ, nhóm làm clip đã mang đến cho người xem cái nhìn hoàn toàn khác về những người vô gia cư vẫn thường ẩn dật trên đường phố.

Nguồn: Internet