Lắng nghe bản guitar hay quên sầu tại Anh

Mariusz Goli là một nghệ sĩ đường phố nổi tiếng người Ba Lan. Đây là bản guitar được biểu diễn tại nhà hát London Hippodrome.

Nguồn: Internet.